De menselijke maat.

Roos-van-LearyKlantcontact verloopt steeds vaker via websites, e-mail, Twitter, social media of chat. Er wordt wat afgetikt op die toetsenborden. Maar ben je dan ook echt in gesprek en bouw je aan een hechte relatie met je klant?

Interactie

Als je de marketing trends volgt dan kom je steeds vaker termen als, interactieve marketing, interactie design, social media marketing en content marketing tegen. Globaal gezien doelt men hierbij op technieken om contact te leggen en te onderhouden met potentiële klanten via interactieve kanalen, ofwel internet, veelal met als doel verkopen te realiseren.

Janny Hoekstra (1998) definieerde interactieve marketing in het ontluikende internet tijdperk als: ‘een vorm van marketing met een specifieke toepassing van marketingtechnieken en -instrumenten, die gericht is op het creëren en onderhouden van structurele, directe relaties tussen een aanbieder en afnemers, waarbij gebruik wordt gemaakt van directe media.’

Oh ja, interactie betekende het op elkaar reageren als in een echte relatie. Waarbij de wederzijdse informatieoverdracht, bewust of onbewust, leidt tot een gedragsaanpassing van de betrokken personen. Er dus sprake is van wederzijdse beïnvloeding waarbij, zeker in een zakelijke setting, beide partijen een bepaald doel voor ogen hebben. En dat de bereidheid tot interactie sterk afhankelijk is van het contactmoment en de contactvorm – een succesvolle interactie met potentiële klanten via e-mail of telemarketing is in deze tijd zo goed als kansloos. Het beperkt zich dus niet alleen tot interactieve kanalen.

Roos van Leary

Het bekende communicatiemodel De Roos van Leary komt voort uit psychologisch onderzoek naar gedrag. Het model gaat ervan uit dat gedrag gedrag oproept; actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De Roos van Leary laat zien welk gedrag door bepaald gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is.

Het gaat bij de Roos van Leary dus over de interactie tussen mensen. Daarbij stelt de Roos van Leary dat ieder mens voorkeurgedragingen heeft. Maar ook dat elke mens alle gedraging uit de roos in zich heeft en deze op gezette tijden en binnen specifieke situaties in kan zetten.

Interactieve marketing

Terug naar interactieve marketing. De focus is bij marketing teveel gericht op de elkaar steeds sneller opvolgende technische mogelijkheden die internet ons biedt en te weinig op de mens met wie we in contact willen komen en een relatie willen opbouwen. Echte interactie vindt plaats tussen mensen die elkaar aanvoelen c.q. elkaar vertrouwen. Om tot een succesvolle interactie te komen is het belangrijk om je (potentiële) klant dus goed te leren kennen. De marktbewerking zal op een klantgerichte wijze moeten worden ingericht op basis van heldere buyer persona’s en met inzet van de door de klant gewenste online en offline middelen en kanalen passend bij het koopproces van de klant. Zodat de klant zich weer begrepen voelt als mens en niet als web statistiek.

Léon Mahieu

 

Over Léon Mahieu

Léon helpt bedrijven op een structurele wijze aan nieuwe, loyale en winstgevende klanten. Met een sterke focus op klantgerichtheid adviseert en ondersteunt hij u bij de integrale aanpak van uw marketing en verkoop activiteiten.