Privacy

Privacy

Aan 2interact via deze website verstrekte persoonlijke gegevens zullen door 2interact naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Gebruik gegevens

2interact kan gegevens verzamelen en verwerken over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten die voor u van belang zijn onder de aandacht te brengen en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van onze website of om u diensten aan te bieden.

2interact gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan het bureau is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemmingen zijn te allen tijde weer in te trekken via onze website of door dit op een andere wijze aan het bureau mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke Nieuwsbrief geboden met een rechtstreekse verwijzing naar de website van 2interact.

Internetsite van derden

Dit Privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Contact

2interact verwelkomt vragen en/of opmerkingen van gebruikers ten aanzien van het Privacy beleid of het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Stuur ons uw vraag of opmerking via e-mailadres: info@2interact.nl of per gewone post aan 2interact, Chopinstraat 31, 4837BD Breda.

Wijzigingen

2interact behoudt het recht voor om om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Onze relaties worden hiervan op de hoogte gesteld via het bij ons bekende e-mailadres. Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.