Klanten werven

Business to business sales

Nieuwe klanten werven is veelal de belangrijkste taak van sales in een business-to-business organisatie. De organisatie van de sales-afdeling en de beoordeling en beloningsstructuur van de verkopers zijn daar volledig op ingericht. Daarbij wordt vaak over het hoofd gezien dat de beste verkopers niet altijd de meest rendabele verkopers zijn. En dat de investering in klantbehoud en klantontwikkeling vaak meer winst oplevert dan nieuwe klanten werven. Uw commerciële proces vraagt om een gedegen analyse met als doel de sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te werken aan blijvend commercieel succes. 2interact verzorgd voor u een Sales Audit en helpt u uw verkoopproces te optimaliseren.

Leadgeneratie

Eik bedrijf moet nieuwe klanten werven om te groeien en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Iedere verkooporganisatie houdt zich dus bezig met de aquisitie van nieuwe klanten. Wij zien leadgeneratie als een structureel proces waarbij met inzet van verschillende middelen via online en offline kanalen nieuwe en bestaande klanten worden gemotiveerd om aankopen bij u te doen. Belangrijk hierbij is inzicht in het koopproces en de koopfase van uw klanten. Uiteindelijk wilt u aan tafel komen bij een klant die op u zit te wachten omdat hij inmiddels overtuigd is van de toegevoegde waarde die u hem te bieden heeft. Het succes van leadgeneratie komt dus voort uit een structureel marktbewerkingsproces op basis van heldere klantprofielen. 2interact helpt u bij het opzetten van een structureel leadgeneratie proces.

Salesboost

Heeft u acuut nieuwe klanten nodig? Dan kan een Salesboost voor u een uitstekend middel zijn. Een Salesboost is een gezamenlijke actie van uw verkoopteam met als doel om binnen een bepaalde tijdsperiode afspraken te maken met vooraf geselecteerde potentiële klanten. Op een vastgesteld moment in de week is uw hele team tegelijkertijd bezig met behulp van een vooraf besproken scenario. De resultaten van uw Salesboost zijn direct meetbaar en de verbeterpunten worden met uw medewerkers geëvalueerd. Laat u informeren over de mogelijkheden van een Salesboost verzorgd door 2interact.

Sales en marketing alignment

In de meest succesvolle bedrijven werken sales en marketing op een hechte manier samen. Dit resulteert in meer nieuwe klanten, meer omzet en een hogere klantloyaliteit. Daarvoor is een gezamenlijke go-to-market strategie nodig met een focus op de klantbehoefte in plaats van een focus op de producten of diensten. Traditioneel is verkoopafdeling leading in business-to-business organisaties en ondersteunt marketing met communicatiemateriaal, evenementen en leadgeneratie. Maar ook als marketing werkt vanuit een strategische lange termijn visie dan is er die kloof met de korte termijn verkoopdoelstellingen.

Bij organisaties met een goede sales en marketing alignment focussen beide afdelingen op zowel de korte als de lange termijn bedrijfsdoelstellingen. Er is een gezamenlijk inzicht in het koopproces van de klant en de wijze waarop de klant door dit koopproces wordt geleidt met inzet van verschillende instrumenten. Er zijn gezamenlijke doelstellingen geformuleerd en men is gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie.

Het samenbrengen van de sales en marketingactiviteiten, en wanneer aan de orde de klantenservice afdeling start met een gezamenlijk plan. Weten wat de klant wil en kansen herkennen die voortkomen uit deze customer insights zijn de basis van een optimale samenwerking tussen marketing en sales.

Bent u benieuwd geworden naar de aanpak van 2interact? Neem dan nu direct contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Stuur een bericht